Όροι Χρήσης

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (όπως αυτός τροποποιείται ή συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) (εφεξής «GDPR») και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και για τη χρήση των καλύτερων μέσων επεξεργασίας τους με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Θα επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα μόνο εντός του πλαισίου που επιτρέπει ο νόμος. Η επεξεργασία τους συνήθως οφείλεται στη συμμόρφωση με όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, στην εκτέλεση καθήκοντος στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας μας ή/και κάποιου τρίτου μέρους).

Δεδομένου ότι η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρεία μας, φροντίζουμε πάντοτε να εξετάζουμε προσεκτικά και να αξιολογούμε όλα τα νόμιμα συμφέροντα που προκύπτουν (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων μας, των συμφερόντων τρίτων και αυτών του υποκειμένου των δεδομένων), σε σχέση με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα φυλάσσονται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί·

Για την επίτευξη των νόμιμων σκοπών της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ίσως χρειαστεί να τα μοιραστούμε με άλλα μέρη που και εκείνα με τη σειρά τους θα τα επεξεργάζονται ή θα τα ελέγχουν από κοινού με εμάς, π.χ.: άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών/προϊόντων και για τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι πελάτες μας από καιρού εις καιρόν·

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Τυχόν τροποποιήσεις/αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία της αναθεώρησης.

Παρακαλείσθε να εξετάζετε κατά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπληρώνει τυχόν άλλες ειδοποιήσεις που σας δίδονται από καιρού εις καιρόν και δεν προτίθεται να τις ακυρώσει. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβάζεται πάντοτε μαζί με άλλους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις. όπως ιδιωτικές συμφωνίες, επιστολές δέσμευσης, συμβάσεις διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών που υπογράφονται με την Εταιρεία μας που ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.
 

Πολιτική για τα Cookies

 

1. Χρήση των Cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Θέλουμε ο ιστότοπός μας να έχει ενημερωτικό και προσωπικό χαρακτήρα και να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς τον χρήστη. Τα cookies μάς βοηθούν να επιτύχουμε τον συγκεκριμένο σκοπό.

Χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες του Google Analytics για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησης στους ιστοτόπους μας, οι οποίοι ενδέχεται να αποθηκεύουν cookies στη συσκευή σας. Για να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο χρήσης των cookies από την Google, μπορείτε να διαβάστε την πολιτική απορρήτου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που έχετε αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο ή στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών, όπως καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. Κατανοούμε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να επιθυμούν πιο εξατομικευμένο έλεγχο της επίσκεψής τους στον ιστότοπό μας. Γι’ αυτό, μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους αναλόγως. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος και διαγραφή των cookies» που βρίσκεται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

2. Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που περιέχουν συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων, τα οποία μπορεί να αποστέλλει ο ιστότοπός μας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και είναι προσβάσιμα από τον διακομιστή ιστού μας. Αυτά τα δεδομένα cookie μπορούν στη συνέχεια να ανακτηθούν ώστε να μας βοηθήσουν προσαρμόσουμε αναλόγως τους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες μας.

3. Έλεγχος και διαγραφή των Cookies

Η PEOPLE δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε, να απορρίψετε ή να αποκλείσετε τα cookies, ορισμένα τμήματα των ιστοτόπων μας δεν θα λειτουργούν πλήρως ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις των cookies και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή το πώς να διαγράψετε τα cookies από τον σκληρό σας δίσκο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ